25 maart 2020

Herstructurering?

Splitsing van de vennootschap met de verkoop van de vennootschappelijke aandelen is zonder overdrachtsbelasting mogelijk. Ben je voornemens of bezig met jouw onderneming met vastgoed te herstructureren? Dan heeft de Hoge Raad een belangrijke beslissing genomen.

De Hoge Raad oordeelde namelijk dat de splitsing van een vennootschap met vastgoed én een snelle verkoop van de aandelen in de splitsende of verkrijgende vennootschap zonder overdrachtsbelasting mogelijk is.
Overdrachtsbelasting kan een belemmering zijn bij de wijziging van de juridische structuur van een onderneming die vastgoed bezit. Bij vrijstellingen gelden strikte voorwaarden.

Over de voorwaarden bij de vrijstelling van een juridische splitsing heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan. Die uitspraak houdt in dat de voorwaarden minder strikt zijn dan door de Belastingdienst toegepast. Dat kan voor u kansen bieden om uw ondernemingsstructuur te optimaliseren zonder een overdrachtsbelasting-nadeel.

Meer nieuws & tips